Ansvarsfraskrivelse

Quickloaderen må alene anvendes til dens formål, som er at optimere genladningen af et haglgevær med haglpatroner. Læs venligst omhyggeligt vedlagte brugermanual før brug. 

Quickloader / Sælger / Importør er ikke ansvarlig for brugerfejl, misbrug mv. og er ikke erstatningsansvarlig for nogen skade eller noget tab opstået i forbindelse hermed. Brugerfejl eller misbrug inkluderer, men er ikke begrænset til:

  • Undladelse af at aflade eller rengøre geværets kammer før brug,
  • Undladelse af bestemmelse af geværets diametermål (kaliberdiameter) samt længden af geværets kammer til brug for udvælgelse af haglpatroner af rette størrelse,
  • Overladning af Quickloaderen ved brug af overdreven kraft eller isætning af et større antal haglpatroner end den er beregnet til,
  • Undladelse af at opbevare Quickloaderen ren og tør i din lomme eller taske når den ikke er i brug,
  • Fortsat brug af Quickloaderen trods beskadigelse, deformation eller uhensigtsmæssig slid, og
  • Al anden brug af Quickloaderen end til dens beregnede formål.


Desuden skal brugeren opfylde alle relevante love, regler og regulationer i forbindelse med rådighed, brug, opbevaring mv. af geværer når Quickloaderen anvendes, herunder aldersgrænser og krav om tilladelser, og brugeren påtager sig det fulde ansvar og risiko i relation hertil.

Nærværende disclaimer er undergivet dansk ret uden hensyn til international privatret. Enhver tvist, som udspringer af eller er relateret til brugen af Quickloader skal, hvis den ikke kan blive løst i mindelighed, være undergivet de danske domstole med eksklusivt værneting ved Københavns Byret i 1. instans.